Afternoon Tea at Pethau Da | Te Prynhawn Yn Pethau Da

 
 

Come and enjoy a traditional Afternoon Tea here at Pethau Da!

Dewch i fwynhau Te Prynhawn Traddodiadol yma yn Pethau Da

£13.95 per person | y pen

-


Our Afternoon Tea includes:

Bottomless Tea or “Pethau Da” Coffee

A range of fresh Sandwiches

Our famous Scotch Eggs

Pethau Da’s Scones with Clotted Cream and Jam

A range of Homemade Cakes and Bakes

Add some Prosecco for £18.95 per person.


Our Afternoon Teas are available as part of a Baby Shower Package,
Hen parties, Birthday parties or business events.


Please send us an email, or give us a ring if you need any more information.

Booking is essential

On Sundays only come and enjoy our famous Brunch style Afternoon Tea.
All your favourite brunch and breakfast items – Bacon and Sausage Baps,
Avocado and Smoked Salmon Parcels, Fresh Danish Pastries,
Mini Yogurt and Granola Pots, Mini Pancakes with Maple syrup!

Includes Tea, Coffee and Fresh Juice £13.95,
or upgrade to some Mimosas or a Bloody Mary for £18.95.

The perfect way to do brunch on a Sunday! Booking is essential


Mae ein Te Prynhawn yn cynnwys

Te neu Coffi Pethau Da

Amrywiaeth o Frechdannau ffres

Wyau Sgotsh enwog Pethau Da

Amrywiaeth o Gacennau Cartref

Ychwanegwch brosecco am £18.95 y pen

Mae ein te prynhawn ar gael ar gyfer nifer o achlysuron gwahanol.
Danfonwch ebost, neu rhowch alwad ffon am fwy o wybodaeth.

Ar ddydd Sul yn unig gallwch fwynhau eich brecwast ar ffurf Te Prynhawn!

Roliau bacwn a selsig, Parseli Avocado a Eog wedi ei fygu, Danish Pastries Ffres,
Crempogau Bach a Potiau Granola,Iogwrt a Ffrwythau!

Mae Te, Coffi neu Sudd yn gynhwsiedig am £13.95 y pen,
neu beth am goctel Mari Goch neu Mimosa bach am £18.95?

Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol.