Bwydlen Plant/Children’s Menu

Brecwast/Breakfast:

(Gweinir tan 12/ Served until 12)

Uwd gyda Ffrwythau Ffres a Mel  / Porridge with Fresh fruit and Honey £2.35 (v)

Wy wedi ei Ferwi a Soldiwrs/ Boiled Egg and Soldiers  £2.50  (v)

Ffrwythau Ffres a Iogwrt / Fresh fruit with Yogurt £2.25 (v)

Ffa Pob ar Dost/ Beans on Toast £2.25 (v)

Brecwast Llawn Bach- Cig Moch, Selsig,Wy,Ffa Pob a Tost/  Small Full Breakfast – Bacon, Sausage, Egg, Beans & Toast. £4.95

Amser Cinio/ Lunch Time:

(Gweinir tan 4 or gloch/ Served until 4pm) 

Rhywbeth Bach / Little Bites:

Cawl y Dydd / Soup Of the Day with Fresh Bread - £2.50 (v) (vgn)

Hwmws a Llysie /Hummus and Veggies - £2.50 (v) (vgn)

Brechdan Bach/Small sandwich - £2.50 (v)

Prif  Brydiau/ Main Meals :

£5.75

Selsig a Sglods/Sausage and Chips

Pasta Macaroni a Caws gyda Bara wedi ei Dostio / Homemade Mac’n Cheese with Toasted Sour Dough  (v)

Teisen Bysgod Bach gyda Pys a Tatws Melys /Homemade Fishcake Bites with Garden Peas and Sweet Potato Fries

Bocs Bwyd Pethau Da – Wrap: Ham, Cyw iawr a Mayo neu Caws, Creision, Ffrwythau a dewis o Llaeth neu Sudd / Pethau Da Lunch Box: Choose from Ham, Cheese or Chicken Mayo Wrap, Crisps, Fresh Fruit Pot, Milk or Juice   (v)

Pwdin/Puddings:  £2.50

Jeli a Hufen Ia /Jelly and Ice Cream

Brownie Siocled /Chocolate Brownie

Crempog gyda Banana a Surop /Pancake with Banana and Syrup

 (v) – Vegetarian  (vgn)- Vegan  Allergy information available