Mates or Date Night
Jul
26
6:00 PM18:00

Mates or Date Night

Come and join us on the last Friday of every month for our exclusive  Set Menu.   The perfect night to enjoy with your Date or your Mates!

Ar nos wener olaf bob mis dewch i fwynhau pryd 2 neu 3 cwrs gyda ni yma yn Pethau Da! Ffoniwch ni i archebu bwrdd! Esgus gwych i dreulio noson gyda'ch Det neu'ch Mets! 

2 courses/gwrs - £25.00
3 courses/gwrs - £30.00

For reservations please call us
Ffoniwch ni i drefnu bwrdd ymlaen llaw

01267 236 300

View Event →
Christmas 2019!/ Nadolig 2019
Nov
15
to Dec 20

Christmas 2019!/ Nadolig 2019

  • Pethau da (Mansel st) Cyf (map)
  • Google Calendar ICS

It’s the most wonderful time of the year…..

Before long we will be launching our Christmas menu, and taking bookings for all those Christmas parties!! Book your party before November the 1st, and get a FREE bottle of Prosecco for every 6 people on your table!

Cyn bo hir mi fyddwn yn lawnsio ein bwydlen Nadolig ni, a fydd cyfle ichi archebu eich parti Nadolig gyda ni! Archebwch eich bwrdd cyn y 1af o Dachwedd a fe gewch chi botel o Brosecco AM DDIM i bob 6 person ar y bwrdd!

View Event →

GRADUATION 2019!
Jul
1
to Jul 12

GRADUATION 2019!

  • Pethau da (Mansel st) Cyf (map)
  • Google Calendar ICS

Are you graduating this year? Why not celebrate in Pethau Da?

We have a special graduation set menu on offer! Come and enjoy a two course lunch for £19:95 per person, which also includes a glass of prosecco! Booking is essential, so give us a ring on 01267236300 to reserve your table!

Ydych chi’n graddio blwyddyn yma? Dewch i ddathlu mewn steil yn Pethau Da! Mae bwydlen dau gwrs arbennig ar gael, £19:95 y pen yn cynnwys gwydraid o Brosecco i bawb! Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol, felly ffoniwch ni ar 01267 236300 i archebu eich bwrdd chi!

View Event →
Mates or Date Night
Jun
28
6:30 PM18:30

Mates or Date Night

Come and join us on the last Friday of every month for our exclusive  Set Menu.   The perfect night to enjoy with your Date or your Mates!

Ar nos wener olaf bob mis dewch i fwynhau pryd 2 neu 3 cwrs gyda ni yma yn Pethau Da! Ffoniwch ni i archebu bwrdd! Esgus gwych i dreulio noson gyda'ch Det neu'ch Mets! 

2 courses/gwrs - £25.00
3 courses/gwrs - £30.00

For reservations please call us
Ffoniwch ni i drefnu bwrdd ymlaen llaw

01267 236 300

View Event →
Fathers Day/ Sul y Tadau
Jun
16
9:00 AM09:00

Fathers Day/ Sul y Tadau

Come and celebrate Fathers Day with us! There will be a special Fathers Day Breakfast first thing, and our famous Sunday Roast to enjoy in the afternoon!

Dewch i ddathlu Sul y Tadau gyda ni Yn Pethau Da! Mi fydd yna fwydlen arbennig ar gael i frecwast, ac bydd ein Cinio Dydd Sul enwog ni ar gael yn y prynhawn!

View Event →
Gin & Afternoon Tea!
May
26
3:00 PM15:00

Gin & Afternoon Tea!

Everyone’s two favorite things surely?! Gin and afternoon tea

Before you head out on that famous bank holiday Sunday night out, why not start your night with us in Pethau Da for some delicious afternoon tea and some Gin! £18:95 per person, booking is essential! 01267236300 to reserve your table!

Available from 3pm on Sunday the 26th of May!

LIVE MUSIC FROM 5PM!

GIN AND COCKTAILS AVAILABLE ALL DAY!!

Jin a Te Prynhawn be well? Archebwch fwrdd gyda ni heddiw ar gyfer dydd sul gwyl y banc - 26ain o Fai!

Cerddoriaeth byw o 5yp! Cocteils a Jin ar gael drwy’r dydd!

View Event →
Date or Mates Night
May
24
6:00 PM18:00

Date or Mates Night

Come and join us on the last Friday of every month for our exclusive  Set Menu.   The perfect night to enjoy with your Date or your Mates!

Ar nos wener olaf bob mis dewch i fwynhau pryd 2 neu 3 cwrs gyda ni yma yn Pethau Da! Ffoniwch ni i archebu bwrdd! Esgus gwych i dreulio noson gyda'ch Det neu'ch Mets! 

2 courses/gwrs - £25.00
3 courses/gwrs - £30.00

For reservations please call us
Ffoniwch ni i drefnu bwrdd ymlaen llaw

01267 236 300

View Event →
Steak Sunday!
May
5
4:00 PM16:00

Steak Sunday!

Join us this Bank holiday Sunday for a delicious Steak meal for two - £29.95 includes a FREE bottle of house wine! What a bank holiday bargain!

Live music from Adwaith and Mari Mathaias from 5:30pm!

Open for Gin and Cocktails ALL DAY!

Dewch i ymuno gyda ni ar ddydd Sul gwyl y banc! Mae pryd stecen arbennig i ddau ar gael - £29.95 gyda botel o win am ddim ir bwrdd! Bargen!

Cerddoriaeth byw gyda Adwaith a Mari Mathaias o 5:30yp ymlaen!

Cocteils a Jin ar gael drwy’r dydd!

View Event →
Date or Mates Night
Apr
26
6:00 PM18:00

Date or Mates Night

Come and join us on the last Friday of every month for our exclusive  Set Menu.   The perfect night to enjoy with your Date or your mates!

Ar nos wener olaf bob mis dewch i fwynhau pryd 2 neu 3 cwrs gyda ni yma yn Pethau Da! Ffoniwch ni i archebu bwrdd! Esgus gwych i dreulio noson gyda'ch Det neu'ch Mets! 

2 courses/gwrs - £25.00
3 courses/gwrs - £30.00

For reservations please call us
Ffoniwch ni i drefnu bwrdd ymlaen llaw

01267 236 300

View Event →
Good Friday Lunch/ Cinio Dydd Gwener y Groglith
Apr
19
11:30 AM11:30

Good Friday Lunch/ Cinio Dydd Gwener y Groglith

We will have an exclusive Special Board available this Good Friday. Chris Lovell - our Head Chef will be offering some beautiful Fish dishes using the best local ingredients. So come and enjoy a special Good Friday lunch in Pethau Da this Easter. We look forward to welcoming you.

Mi fydd yna fwrdd du arbennig ar eich cyfer ar ddydd Gwener y Groglith. Mae ein prif gogydd Chris Lovell wedi bod wrthi yn cynllunio bwydlen bysgod arbennig gan ddefnyddio y cynnyrch lleol gorau sydd ar gael. Felly dewch i fwynhau cinio arbennig gyda ni dros y Pasg. Edrychwn ymalen i’ch croesawu,

01267236300 i archebu/to reserve

View Event →
Date or Mates Night | Noson Det neu Mets
Mar
29
5:30 PM17:30

Date or Mates Night | Noson Det neu Mets

Come and join us on the last Friday of every month for our exclusive  Set Menu.   The perfect night to enjoy with your Date or your mates!

Ar nos wener olaf bob mis dewch i fwynhau pryd 2 neu 3 cwrs gyda ni yma yn Pethau Da! Ffoniwch ni i archebu bwrdd! Esgus gwych i dreulio noson gyda'ch Det neu'ch Mets! 

2 courses/gwrs - £25.00
3 courses/gwrs - £30.00

For reservations please call us
Ffoniwch ni i drefnu bwrdd ymlaen llaw

01267 236 300

View Event →
St David's Day | Dydd Gŵyl Dewi
Mar
1
to Mar 2

St David's Day | Dydd Gŵyl Dewi

Dewch i ddathlu Dydd Gwyl Dewi yma yn Pethau Da gyda noson o gomedi stand yp Cymraeg!

Noson arbennig iawn o gomedi stand yp o'r comediwyr mwyaf cyffrous yng Nghymru heddiw!

Bydd y noson yn cael ei ffilmio ar gyfer sioe newydd sbon S4C ( felly mae RHAID i'r comediwyr fod yn dda!!)

Yn ogystal a llond bol o chwerthin, mi fydd bwydydd a Jin Cymraeg ar gael ichi gyd!

Come and celebrate St Davids day here in Pethau Da with a night of fabulous Welsh stand up comedy!

View Event →