St David's Day | Dydd Gŵyl Dewi
Mar
1
9:00 AM09:00

St David's Day | Dydd Gŵyl Dewi

A splendid feast of fine home made cooking in a naturally Welsh environment to celebrate our patron saint. A special menu for a special day.

Bwyd cartref godidog mewn awyrgylch naturiol Gymraeg ar gyfer dathlu’n nawddsant.  Mae hi’n fwydlen arbennig!

2 courses/gwrs - £25
3 courses/gwrs - £30

For reservations please call us
Ffoniwch ni i drefnu bwrdd ymlaen llaw

01267 236 300

View Event →
Date or Mates Night | Noson Det neu Mets
Mar
29
5:30 PM17:30

Date or Mates Night | Noson Det neu Mets

Come and join us on the last Friday of every month for our exclusive  Set Menu.   The perfect night to enjoy with your Date or your mates!

Ar nos wener olaf bob mis dewch i fwynhau pryd 2 neu 3 cwrs gyda ni yma yn Pethau Da! Mae'r noson nesaf yn cael ei drefnu ar Chwefror y 1af, felly ffoniwch ni i archebu bwrdd! Esgus gwych i dreulio noson gyda'ch det neu'ch mets! 

2 courses/gwrs - £25.00
3 courses/gwrs - £30.00

For reservations please call us
Ffoniwch ni i drefnu bwrdd ymlaen llaw

01267 236 300

View Event →