Date or Mates Night | Noson Det neu Mets
Mar
29
5:30 PM17:30

Date or Mates Night | Noson Det neu Mets

Come and join us on the last Friday of every month for our exclusive  Set Menu.   The perfect night to enjoy with your Date or your mates!

Ar nos wener olaf bob mis dewch i fwynhau pryd 2 neu 3 cwrs gyda ni yma yn Pethau Da! Mae'r noson nesaf yn cael ei drefnu ar Chwefror y 1af, felly ffoniwch ni i archebu bwrdd! Esgus gwych i dreulio noson gyda'ch det neu'ch mets! 

2 courses/gwrs - £25.00
3 courses/gwrs - £30.00

For reservations please call us
Ffoniwch ni i drefnu bwrdd ymlaen llaw

01267 236 300

View Event →

St David's Day | Dydd Gŵyl Dewi
Mar
1
to Mar 2

St David's Day | Dydd Gŵyl Dewi

Dewch i ddathlu Dydd Gwyl Dewi yma yn Pethau Da gyda noson o gomedi stand yp Cymraeg!

Noson arbennig iawn o gomedi stand yp o'r comediwyr mwyaf cyffrous yng Nghymru heddiw!

Bydd y noson yn cael ei ffilmio ar gyfer sioe newydd sbon S4C ( felly mae RHAID i'r comediwyr fod yn dda!!)

Yn ogystal a llond bol o chwerthin, mi fydd bwydydd a Jin Cymraeg ar gael ichi gyd!

Come and celebrate St Davids day here in Pethau Da with a night of fabulous Welsh stand up comedy!

View Event →