Back to All Events

Christmas 2019!/ Nadolig 2019


  • Pethau da (Mansel st) Cyf 2 Mansel Street Carmarthen, Wales, SA31 1QX United Kingdom (map)

It’s the most wonderful time of the year…..

Before long we will be launching our Christmas menu, and taking bookings for all those Christmas parties!! Book your party before November the 1st, and get a FREE bottle of Prosecco for every 6 people on your table!

Cyn bo hir mi fyddwn yn lawnsio ein bwydlen Nadolig ni, a fydd cyfle ichi archebu eich parti Nadolig gyda ni! Archebwch eich bwrdd cyn y 1af o Dachwedd a fe gewch chi botel o Brosecco AM DDIM i bob 6 person ar y bwrdd!

Earlier Event: October 25
Mates/ Date Night