Our story-20-20.png
 
 

We’re a local, friendly, Welsh company who relish in providing home made food of the highest standard. Using local produce and ingredients we prepare everything here at ‘PethauDa’.

‘Pethau Da’ opened in Mansel Street during the summer of 2017 and we’re now open daily,evenings on the weekend, and during some special celebratory occasions.

Our aim is to provide a very special welcome and fine food to our customers in a relaxed and homely environment – the perfect place to unwind.


Ry’n ni’n gwmni lleol, cyfeillgar, Cymraeg ac wrth ein bodd yn cynnig bwyd cartref o safon. Gan ddefnyddio cynnyrch a chynhwysion lleol ry’n ni’n paratoi’r cyfan yma yn ‘Pethau Da’.

Agorodd ‘Pethau Da’ yn Stryd Mansel yn Haf 2017 a bellach ry’n ni ar agor bob dydd, min nos ar y penwythnos, ac ar rai dyddiadau dathlu arbennig.   

Ein nôd yw rhoi croeso unigryw a bwyd da i’n cwsmeriaid mewn awyrgylch braf, hamddenol a chartrefol - y lle perffaith i chi ymlacio.