breakfast menu | bwydlen brecwast
(9:00am-12:00pm)

 
 

Pethau Da’s Full Breakfast Stack:

Welsh Sausages, Welsh Smoked Bacon, Confit Tomato, Mushrooms, Trealy Farm
Black Pudding and Free Range Poached Egg. Served with Toasted Sourdough

Pentwr Brecwast Llawn Pethau Da: Selsig Cymreig, Cig Moch Cymreig wedi’i Fygu, Confit Tomato, Madarch, Pwdin Gwaed Fferm Trealy ac wy y Maes wedi’i botsio, gyda Bara Surdoes wedi’i dostio

£8.95

-


Pethau Da’s Full Veggie Breakfast:

Homemade Glamorgan Sausages, Mushrooms, Confit Tomato, Beans
and Free Range Poached Egg served with Toasted Sourdough

Brecwast Llysieuol Llawn Pethau Da: Selsig Morgannwg Cartref, Madarch, Confit Tomato,
Ffa pob  ac wy y Maes wedi’i botsio gyda Bara Surdoes Wedi’i dostio

£8.25

-


Scrambled Eggs, Smoked Salmon
& Chives on toasted Sourdough

Wyau wedi’u sgramblo, Eog wedi’i fygu a
Chennin Syfi ar Fara Surdoes wedi’i dostio

£8.95

-


Avocado, Tomato Chilli, Lime and Coriander on toasted Sourdough
Afocado, Tsili Tomato, Leim a Choriander ar Fara Surdoes wedi’i dostio

£7.75

(add 2 Free Range poached eggs/Ychwanegwch 2 wy maes +£1.20)

-

Herby Mushrooms on Toasted Sourdough with 2 Free Range poached eggs
Madarch gyda Pherlysiau ar Fara Surdoes wedi’i Dostio gyda 2 wy Maes wedi’u potsio

£7.35

-

Eggs (whichever way) on Toast
Wyau (mewn unrhyw ffordd) ar Dost

£4.95 

-

Extras/Yn Ychwanegol

Bacon/Sausage/Trealy Farm Black Pudding
Cig Moch/ Selsig/ Pwdin Gwaed Trealy

£1.20

 

Free Range Egg/Mushrooms/Tomatoes/ Beans
Wyau Maes/ Madarch/ Tomato/Ffa pob

£1.00

*Gluten Free Option Available
V - Vegetarian