New Evening Menu | Bwydlen Nos Newydd

Available from Saturday July 6th! Ar gael o nos Sadwrn y 6ed o Orffennaf

 
 


BWYDLEN NOS/ EVENING MENU

Nibbles/Rhywbeth Bach

Homemade Flatbread with Red Pepper Hummus / Flatbread Cartref a Hwmws Pubur Coch

£4.50 (V & Vg)

 Olives / Olifiau £3.95 (GF, V & Vg)

Small Plates/Platiau Bach (4 small plates £23.95/ 4 plat bach £23.95)

Popcorn Mussels & Lemon,Garlic Aioli/ Peli Cregyn Gleision gyda Aioli Lemwn a Garlleg £6.50

eared Pork Belly, Black Pudding Puree, Cider Apples/ Bol Porc, Puree Pwdin Gwaed a Afalau Seidr £6.50

Whiskey and Orange Cured Salmon, Sourdough Bread, Cucumber & Capers/Eog wedi ei halltu mewn Wisgi ac Oren, Bara Surdoes, Ciwcymbyr a Chaprys £6.95

Antipasti of Cured Meats/Antipasti o Gigoedd £6.95

Main Course/Prif Gwrs

8oz Ribeye Steak, Triple cooked Chips, Sautéed Spinach, Roast Shallot, Wild Mushrooms/ Stecen Ribeye 8oz. Sglods, Sbigoglys,Shallot wedi ei Rhostio a Madarch Gwyllt £21.95 (GF)

 Italian Chicken, Pesto Pasta Salad, Roasted Honey and Thyme Fig/ Cyw Iar Eidalaidd, Salad Pasta pesto,Ffigysen Mel a Teim £16.95 (GF)

Market Fish of the day/ Pysgodyn y Noson Courgette, Pea and Golden Beetroot Tagliatelle Lemon and Dill Cream Sauce/ Tagliatelle Courgette,Pys a Betys gyda Saws Lemwn a Dil. £13.95

 Pethau Da Welsh Beef Burger with Bacon & Cheese, Served with Fries and Dressed Salad/ Byrgyr Enwog Pethau Da gyda Caws a Bacwn. Gweinir gyda Sglods a Salad. £15.95 (GF)

Chilli, Coriander and Lime Falafel Burger, Pickled Red Cabbage and Sweet Potato Fries/ Byrgyr Tsili,Leim a Ffalaffel, Bresych Coch wedi ei Biclo a Sglods Tatws Melys. £13.95

Platters to Share/Platiaid i Rhannu

(Platters come with a glass of house wine each/ Gwydraid o Win am ddim yr un)

Meat Platter/Platiaid Cig £19.95

Flatbreads, Red Pepper Hummus, Antipasti Meats, Pork Belly Cubes & Olives/ Bara Flatbread, Hwmws Pubur Coch, Cig Antipasti,Bol Porc ac Olifiau

Veggie Platter to Share/Platiaid Llysieuol i Rannu £17.95 (V &Vg)

Flatbread, Red Pepper Hummus, Olives, Mini Falafel Burgers, Beetroot Bhajis / Bara Fflatbread,Hwmws Pubur Coch, Olifiau, byrgyrs bach Ffalaffel, Bhajis Betys.

 

GF - Gluten Free Option Available Allergen Information Available V - Vegetarian Vg -Vegan

Dessert Menu/Bwydlen Pwdin

Blondie with Honeycomb Ice Cream/ Blondie gyda Hufen Ia £6.00

Affogato ‘Coffi Teifi’ £5.00

Citrus Tart with Lemon Curd Meringue/Tarten Sitrws gyda Lemwn a Meringue £6.00

Chef’s Dessert of the Evening/ Pwdin Arbennig y Cogydd £6.00