Private Parties | Business Events

Partion Preifat | Digwyddiadau Busnes

 
 

Are you arranging a special occasion?

Do you need a space for a marketing event
or conference? How about Pethau da?

We have a range of packages available and
can accommodate up to 80 people

For some sample menus or for further information.
Send us a Message or get in touch on

01267236300.

Ydych chi’n trefnu achlsyur arbennig neu yn chwilio am rhywle i gynnal digwyddiad busnes? Beth am Pethau da?

Mae lle ar gyfer hyd at 80 o bobl ar gael o fewn yr adeilad, a nifer o becynnau arlwyo gwahanol ar gael.

I gael esiampl om bwydleni, gyrrwch ebost atom ni,
neu rhowch alwad ffon ar

01267236300