sunday brunch menu | bwydlen brecio dydd sul
(10:00am-2:30pm) 

 
Coffee-14.png
 

Pethau Da Full Breakfast Stack Welsh Smoked Bacon, Local Sausage, Free Range Poached Egg, Confit Tomato, Mushrooms, Baked Beans. Served with Toasted Sourdough

£8.95

Pentwr Brecwast Llawn Pethau Da Cig Moch Cymreig wedi’i fygu, Selsig Cymreig, Wy y Maes wedi’i bostio, Madarch, Confit Tomato, Ffa Pob gyda Bara Surdoes wedi’i dostio

Pethau Da’s Full Veggie Breakfast Homemade Glamorgan Sausages, Mushrooms, Confit Tomato, Beans, and Free Range Poached Egg. Served with Toasted Sourdough.

£8.25 V

Brecwast Llysieuol Llawn Pethau Da Selsig Morgannwg Cartref, Madarch, Confit Tomato, Ffa Bob ac Wy y Maes wedi’i bostio gyda Bara Surdoes Wedi’i Dostio

Bacon and Eggs Three Slices of Bacon and Two Free Range Poached Eggs served on Sourdough Toast

£8.25 G/F

Cig Moch ac Wyau - Tair Tafell o Gig Moch a Dau Wy y Maes wedi’u Postio ar Fara Surdoes wedi’i dostio

Smashed Avocado with Pesto Confit Tomatoes, Feta Cheese on Toasted Sourdough

£7.75 V G/F Vg

Stwnsh Afocado, Tomatos ‘Confit’ gyda Pesto a Caws Feta ar Fara Surdoes wedi’i dostio (Add 2 Free Range Poached Eggs £8.95)

(Ychwanegwch 2 Wy Maes £8.95)

Herby Mushrooms on Toasted Sourdough with 2 Free Range Poached Eggs £7.35 G/F V Madarch gyda Pherlysiau ar Fara Surdoes wedi’i dostio

Eggs (Whichever Way You want!) on Toast £4.95 G/F V

Wyau (mewn unrhyw ffordd)

Eggs Benedict Pethau Da £6.45 G/F V Wyau Benedict Pethau Da

Bacon £7.25

Royale -Salmon £7.75

Florentine - Spinach and Mushroom V £7.25

Pethau Da Smoothie Bowl Packed with Fruit, Mixed Nuts and Seeds, Yoghurt, Topped with Pethau Da Honey

£5.75 G/F V

Powlen Smwddi Pethau Da, gyda Ffrwythau Ffres, Cnau a Hadau, Iogwrt a Mel Pethau Da

Wholegrain Oat Porridge served with our own Pethau Da Honey, Fresh Fruit and Cinnamon

£4.50 V

Uwd Grawn Cyflawn, gyda Mel Pethau Da, Ffrwythau Ffres a Sinamon

Pethau Da’s Sunday Pancakes- please see blackboard for today’s special

£5.95 V

Pentwr Crempog Dydd Sul Pethau Da - gweler Bwrdd Du am grempog arbennig y diwrnod.

Brioche Roll filled with Welsh Smoked Bacon or Welsh Sausages

£5.50 G/F

Rhol Brioche wedi eu Llenwi gyda Cig Moch Cymreig neu Selsig Cymreig

Fresh Toast - Served with a choice of Welsh Butter, Marmite Butter, Marmalade, Pethau Da Honey or Pethau Da Jam

£2.50 G/F V Vg

Tost Ffres - gyda dewis o Fenyn Cymreig, Menyn Marmite, Maramled, Mel Pethau Da neu Jam Pethau Da

Our Own Recipe Fruit Toast with Butter

£3.00 V Vg

Tost Ffrwythau Cartref Pethau Da gyda Menyn

Don’t forget to take a look at our special Sunday Blackboard/ Cofiwch edrych ar ein bwrdd du am brydiau arbennig dydd Sul

Extras-Yn Ychwanegol Bacon/ Sausage/ Trealy Farm Black Pudding

£1.30

Cig Moch/ Selsig/ Pwdin Gwaed Fferm Trealy Free Range Egg/ Mushrooms/ Tomatoes/ Beans

£1.00 Wyau Maes/ Madarch / Tomato/ Ffa Pob

GF - Gluten Free Option Available Allergen Information Available V - Vegetarian Vg -Vegan Option Available

*Gluten Free Option Available
V - Vegetarian