sunday brunch menu | bwydlen brecio dydd sul
(10:00am-2:30pm) 

 
Coffee-14.png
 

Pethau Da’s Full Breakfast Stack

Welsh Sausages, Welsh Smoked Bacon, Confit Tomato, Mushrooms, Trealy Farm
Black Pudding and Free Range Poached Egg. Served with Toasted Sourdough

Pentwr Brecwast Llawn Pethau Da: Selsig Cymreig, Cig Moch Cymreig wedi’i Fygu, Confit Tomato, Madarch, Pwdin Gwaed Fferm Trealy ac wy y Maes wedi’i botsio, gyda Bara Surdoes wedi’i dostio

£8.95

-


Pethau Da’s Full Veggie Breakfast

Homemade Glamorgan Sausages, Mushrooms, Confit Tomato, Beans
and Free Range Poached Egg served with Toasted Sourdough

Brecwast Llysieuol Llawn Pethau Da: Selsig Morgannwg Cartref, Madarch, Confit Tomato,
Ffa pob  ac wy y Maes wedi’i botsio gyda Bara Surdoes Wedi’i dostio

£8.25

-


Scrambled Eggs, Smoked Salmon
& Chives on toasted Sourdough

Wyau wedi’u sgramblo, Eog wedi’i fygu a
Chennin Syfi ar Fara Surdoes wedi’i dostio

£8.95

-


Avocado, Tomato Chilli, Lime and Coriander on toasted Sourdough
Afocado, Tsili Tomato, Leim a Choriander ar Fara Surdoes wedi’i dostio

£7.75

(add 2 Free Range poached eggs/Ychwanegwch 2 wy maes +£1.20)

-


Herby Mushrooms on Toasted Sourdough with 2 Free Range poached eggs
Madarch gyda Pherlysiau ar Fara Surdoes wedi’i Dostio gyda 2 wy Maes wedi’u potsio

£7.35

-


Eggs (whichever way) on Toast
Wyau (mewn unrhyw ffordd) ar Dost

£4.95 

-

Eggs Benedict | Wyau benedict

Poached Free range eggs, served on toasted muffins
with a classic hollandaise sauce
Wyau wedi ei potshio ar myffins wedi ei tostio.
Gweinir gyda saws Hollandaise Traddodiadol

£5.95 

with Welsh smoked bacon | gyda cig moch Cymraeg

£6.95 


with Swansea smoked Salmon | gyda Eog Abertawe wedi ei Fygu

£7.45 

-

Pethau Da’s Hash’n Eggs | Wyau a Hash Pethau Da

The Classic Comfort Food topped with two Free Range Fried Eggs
Y Pryd Traddodiadol llawn Cysur, gweinir gyda dau wy wedi ei ffrio

£7.45 

-

Pancakes | Crempog

Please take a look at our Black Board for our Choice of Homemade Pancake stack today!
Cymerwch gip olwg ar ein bwrdd du i weld pa grempog sydd ar gael heddi!

£5.95 

-

Chef’s Brunch Special | Pryd Arbennig Brecio y Cogydd

Please ask a Member of staff for our Brunch Special of the day
Holwch aelod o staff am bryd arbennig y dydd


-

Pethau Da’s Brunch Stack | Pentwr Brecio Pethau Da

Enjoy your Brunch in an Afternoon Tea style, with a little bit of
everything on a three tier stand!
Mwynhewch eich Brecwast ar ffurf Te prynhawn gyda ychydig bach o bob dim!

£13.95 with Tea/Coffee or Juice
or spoil yourself with a glass of prosecco or Mimosa for £18.95
(Booking is essential)

£13.95 gyda sudd neu te/coffi.
Neu beth am sbwylio’ch hun gyda gwydraid bach o brosecco neu mimosa £18.95 y pen
(mae archebu o flaen llaw yn hanfodol)


-


Extras/Yn Ychwanegol

Bacon/Sausage/Trealy Farm Black Pudding
Cig Moch/Selsig/Pwdin Gwaed Trealy

£1.20

 

Free Range Egg/Mushrooms/Tomatoes/ Beans
Wyau Maes/Madarch/Tomato/Ffa pob

£1.00

*Gluten Free Option Available
V - Vegetarian