We’re passionate about promoting local small businesses and high quality food producers.
Over the years we’ve developed a close relationship with many of them.
Here’s a taster .....

Ry’n ni’n credu’n gryf mewn hyrwyddo busnesau bach a chynhyrchwyr bwyd eraill lleol o safon. Dros y blynyddoedd ry’n ni wedi datblygu perthynas agos iawn gyda nifer ohonyn nhw.
Dyma i chi ragflas ...


pethau da-14.jpg

Coffi Teifi
Coffee

Taste the Llandysul based company’s freshly roasted quality coffee beans and their unique blend created especially for ‘Pethau Da’.

Blaswch ffa coffi ffres, newydd eu rhostio, gan y cwmni o Landysul a’u cymysgedd arbennig ar gyfer ‘Pethau Da’.

pethau da-68.jpg

Bluestone
Brewing Co.

A family run brewery from rural North Pembrokeshire creating a quality beer that’s big on flavour.

Cwmni bragu teuluol o Ogledd Sir Benfro sy’n cynhyrchu cwrw neilltuol o safon.

logo.png

Ty Siriol
Welsh Pork

Locally produced Welsh pork from the family run pig business in Pontarddulais.

Cig arbennig wedi ei gynhyrchu o fferm foch y teulu ym Mhontarddulais.


pethau da-20.jpg

Becws Bets

Home made cakes baked with the finest of local ingredients.

Cacennau cartref wedi'u gwneud â’r cynhwysion lleol gorau.

pethau da-24.jpg

Blas y Fro

Blas y Fro is based in Nantgaredig. They supply us with Welsh butter, Welsh Milk, Welsh cream and their very own eggs including our famous double yolkers that we use for our delicious scotch eggs!

Mae Blas y Fro wedi ei leoli yn Nantgaredig, ac yn ein cyflewni ni gydag Menyn, Llaeth a Hufen Cymraeg yn ogystal a'r wyau gorau yn y sir! 

pethau da-67.jpg

Levicta Wines

Based in Carmarthen itself, Levicta Wines provide us with some fabulous wines to create an exclusive wine list.

Lleolir cwmni Gwin Levicta yng Nghaerfyrddin. Gyda'i casgliad arbennig o winoedd unigryw mae modd i Pethau Da gynnig rhestr gwin ardderchog!