pethau da-19.jpg

 

Private Parties / Business Events

Are you arranging a special occasion?

Do you need a space for a marketing event or conference? How about Pethau da?
We have a range of packages available and can accommodate up to 80 people

For some sample menus or for further information.
Send us a message or get in touch on

01267 236 300

Partion Preifat / Digwyddiadau Busnes

Ydych chi’n trefnu achlsyur arbennig neu yn chwilio am rhywle i
gynnal digwyddiad busnes ? Beth am Pethau da?

Mae lle ar gyfer hyd at 80 o bobl ar gael o fewn yr adeilad,
a nifer o becynnau arlwyo gwahanol ar gael.

I gael esiampl om bwydleni, gyrrwch ebost atom ni, neu rhowch alwad ffon ar

01267 236 300